Pregled projekata

Projekat Raška, pored brojnih regionalnih projekata osnovnih i plemenitih metala sa potencijalom, obuhvata i dva nekadašnja rudnika cinka, olova i srebra, Kiževak i Sastavke.

Kiževak i Sastavci su dva rudnika površinskog kopa u kojima su se eksploatisale rude cinka, olova i srebra. Ovi rudnici su otkriveni 1976. godine, i njima je naizmenično upravljala jugoslovenska država izmedu 1985. i 2000. godine. Nakon toga, rudarstvo je prestalo zbog regionalnog sukoba. Pored Kiževaka i Sastavaca, istorijska istraživanja su takođe vršena na lokacijama Karadak, Rudnica, Kremiće istok, Lipovica, Plavkovo i Bukovik.

Projekat Kiževak

Kiževak je rudnik površinskog kopa koji je bio eksploatisan u prošlosti i prestao sa radom krajem 90-ih godina.

Pogledajte projekat

Projekat Sastavci

Projekat Sastavci je površinski kop koji je poput Kiževaka eksploatisan u prošlosti, iako u manjem obimu.

Pogledajte projekat

Regionalni potencijal

Iako je Adriatic Metals prvenstveno fokusiran na Kiževak i Sastavke, u celom regionu postoji znacajan istraživacki potencijal.

Pogledajte Projekat