Regionalni potencijal

Iako je Adriatic Metals prvenstveno fokusiran na Kiževak i Sastavke, u celom regionu postoji značajan istraživački potencijal.

Projekat Raška se nalazi unutar pojasa Trepča, koji je deo većeg pan-evro-azijskog, zapadno-tetijanskog metalogenog pojasa. Brojni rudnici baznih i plemenitih metala, i istraživački projekti nalaze se upravo na zapadnom tetijanskom pojasu.

Projekti Adriatic Metals-a se nalaze na zapadno-tetijanskom metalogenom pojasu

Trepča je istorijski značajan rudarski okrug i bio je jedan od najvećih proizvođača cinka, olova i srebra u Evropi tokom dvadesetog veka. Rudarstvo u ovom okrugu datira čak od predrimskog doba. Projekat Raška se nalazi na severo-zapadnom kraju pojasa Trepča.

Projekat Raška se nalazi na severo-zapadnom kraju pojasa Trepča, istorijski značajnog proizvodnog regiona rude cinka, olova i srebra

Vulkanske stene pojasa Trepče datirane su na oligocensko-miocensku starost i predstavljaju drevni vulkanski luk. Formiranjem i evolucijom ovog vulkanskog luka nastale su različite vrste ležišta mineralnih sirovina. Preciznije, stene i geohemijski tragovi uočeni na površini širom prostora na kome se nalazi projekat Raška  tipični su za više velikih, zoniranih mineralizovanih sistema. Bakrom i zlatom bogati centri (Rudnica, Kremiće, Bukovik) okruženi su polimetalicnim epitermalnim žičnim ležištima (Kiževak, Sastavci, Karadak, Lipovica, Plavkovo).

Osim Kiževaka i Sastavaka, na prostoru projekta Raška postoji nekoliko potencijalnih ležista unutar andezitskih vulkanskih stena. Ta potencijalna polimetalična epitermalna žična ležišta uključuju Karadak, Lipovicu, Plavkovo i Kremiće istok. Mineralizovane epitermalne žice se javljaju periferno i/ili prekrivaju centralne bakar-zlatno porfirne sisteme na Rudnici, Kremićima i Bukoviku. Ova zonacija metala tipična je za velike sisteme mineralizacije u magmatsko-hidrotermalnim pojasevima.

Pored istorijskog bušenja, ciljano geohemijsko uzorkovanje i geofizička merenja definišu ove mineralizovane sisteme. Kompanija je do sada obavila istražno bušenje na lokacijama Karadak, Rudnica i Kremice.

Dozvole za istraživanje i potencijalni ciljevi projekta Raška. Zonacija metala na površini pokazuje potencijal za velike cink-olovo-srebro-zlato i bakar-zlato mineralizovane sisteme.

Nakon zatvaranja rudnika Kiževak i Sastavci, istraživanje na ovoj lokaciji je bilo ograničeno. Iako je Adriatic prvenstveno fokusiran na Kiževak i Sastavke, u celom regionu postoji značajan istraživački potencijal.